NABÓR NA KANDYDATA NA OPIEKUNA PRAWNEGO DLA OSOBY CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ogłasza stały nabór na kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 3 pkt 5 lit. „j” ustawy z dnia 17 maja 1990 r. Dz. U. z 1990 r. nr 34, poz. 198) o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego (art. 149 § 3) należy do właściwości organów gminy jako zadanie zlecone. Obowiązek powyższy wynika również z art. 149 § 3i art. 162 § 1 oraz art. 175 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 682).

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 163/ 2017 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018r.

Zarządzenie.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 157/ 2017 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 156/2017 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie.pdf

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie poszukuje osoby na zastępstwo na stanowisko: Kierowca autobusu

Ogłoszenie.pdf

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNYMSTAWIE

Informacja.pdf

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ogłasza nabór na stanowisko Rehabilitanta/Fizjoterapeuty

Ogłoszenie