MIESIĘCZNY PLAN IMPREZ I WYDARZEŃ

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

w miesiącu czerwcu 2017 ROKU

Data Godzina Nazwa Organizator Miejsce Krótki opis
01.06.2017 r. 1300 - 1700 „Dzień
Dziecka”
Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Świetlica Spotkanie integracyjne
dla wychowanków Świetlicy z okazji
„Dnia Dziecka”.
08.06.2017 r. 1400 - 1900 „Zabawa integracyjna” Dzienny Dom Pomocy Społecznej DDPS

Zabawa taneczna dla uczestników
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
.

17.06.2017 r. 1000 - 1400 „Festyn rodzinny” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

MOPS „Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka”
dla dzieci wywodzących się z rodzin najuboższych
z terenu Krasnegostawu.
22.06.2017 r. - „Wycieczka
do Krasnobrodu”
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Krasnobród Wycieczka dla uczestników
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
do Krasnobrodu.
23.06.2017 r. 1300 - 1700 „Dzień Ojca” Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Świetlica

Spotkanie integracyjne
dla wychowanków Świetlicy z okazji

„Dnia Ojca”.

26 - 28.

06.2017 r.

- „Wycieczka
do Zakopanego”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zakopane Trzydniowa wycieczka integracyjna dla 14 osobowej grupy dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej
wywodzącej się z rodzin najuboższych z terenu Krasnegostawu.