MIESIĘCZNY PLAN IMPREZ I WYDARZEŃ

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

w miesiącu maju 2018 ROKU

Data Godzina Nazwa Organizator Miejsce Krótki opis
04.05.2018 r. 1200 – 1700 „Święta
Majowe”
Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Świetlica Spotkanie dla wychowanków Świetlicy na temat świąt narodowych jako ważnego elementu życia społecznego
i narodowego.
11.05.2018 r. - „Wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Piosenki Ukraińskiej” Dzienny
Dom Pomocy Społecznej
Kowel Występ artystyczny Chóru „Jesienne Promyki” oraz zwiedzanie Kowla.
23.05.2018 r. 1200 – 1700 „Dzień
Matki”
Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Świetlica Spotkanie dla wychowanków Świetlicy z okazji „Dnia Matki”.
24.05.2018 r. 1400 – 1530 „Dzień
Matki”
Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
MOPS

Spotkania integracyjne

dla uczestniczek grupy samopomocowej „Twarzą do Życia”.

25.05.2018 r. 1400 – 1530 „Majówka” Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
MOPS

Spotkania integracyjne

dla uczestniczek grupy wsparcia
„Krok w Przód”

25.05.2018 r. - „VI Edycja Gry Miejskiej”

Świetlica,

Lokalna Organizacja Turystyczna „Krasnystaw
– Wrota Roztocza”

Rynek
Miejski
Udział wychowanków Świetlicy w VI Edycji Gry Miejskiej zorganizowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną „Krasnystaw – Wrota Roztocza”.
25.05.2018 r. - ”Wyjazd
do Teatru”

Dzienny
Dom Pomocy Społecznej

Lublin Wyjazd
uczestników
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
do Teatru Muzycznego w Lublinie
na przedstawienie teatralne pt. „Skrzypek na Dachu”.
26.05.2018 r. - „Ognisko Integracyjne”

Dzienny
Dom Pomocy Społecznej,

Uniwersytet III Wieku

Borek Spotkanie
uczestników
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
w ramach Programu Senioriada 2018.