MIESIĘCZNY PLAN IMPREZ I WYDARZEŃ

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

w miesiącu KWIETNIU 2018 ROKU

Data Godzina Nazwa Organizator Miejsce Krótki opis
03.04.2018 r. 1200-1530 Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych Świetlica Świetlica Wykonywanie pisanek oraz palm wielkanocnych przez wychowanków Świetlicy
04.04.2018 r. 1400-1530 Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych MOPS MOPS Spotkanie integracyjne z okazji „Świąt Wielkanocnych” dla grupy wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie „Razem łatwiej”
05.04.2018 r. 1400-1500 Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych MOPS MOPS

Spotkanie integracyjne z okazji „Świąt Wielkanocnych” dla grupy wsparcia kobiet współuzależnionych od alkoholu samotnie wychowujących dzieci „Twarzą do życia”

05.04.2018 r. 1000-1200 Spotkanie z okazji Światowego Dnia Zdrowia PSSE Krasnystaw KDK

Występ artystyczny w KDK                z okazji Światowego Dnia Zdrowia

06.04.2018 r. 1000-1100 Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych MOPS MOPS

Spotkanie integracyjne z okazji „Świąt Wielkanocnych”                     dla uczestników Programu Aktywizacja i Integracja                        w ramach projektu „Aktywność popłaca”

11.04.2018 r. 900-1600 Wyjazd do Lublina DDPS CARITAS Lublin

Wyjazd seniorów do Caritasu             w Lublinie na podsumowanie programu „Wehikuł czasu”

12.04.2018 r. 1400-1600 Spotkanie Wielkanocne DDPS DDPS

Uroczyste spotkanie integracyjne dla seniorów z udziałem zaproszonych gości

20.04.2018 r. 1400-1500 Dzień Ziemi – Mali ekolodzy Świetlica Świetlica Zajęcia o tematyce poszanowania i ochrony przyrody, kształtowanie wśród wychowanków postawy ekologicznej