MIESIĘCZNY PLAN IMPREZ I WYDARZEŃ

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

w miesiącu marcu 2018 ROKU

Data Godzina Nazwa Organizator Miejsce Krótki opis
07.03.2018 r. 1400 – 1600 „Spotkanie z okazji Dnia Kobiet” Dzienny
Dom Pomocy Społecznej
DDPS Spotkanie integracyjne
dla uczestników
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej.

07.03.2018 r.

08.03.2018 r.

09.03.2018 r.

1400 – 1500 „Spotkania z okazji Dnia Kobiet” Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
MOPS

Spotkania integracyjne

dla uczestniczek grup wsparcia „Razem Łatwiej”, „Twarzą
do Życia”, „Krok
w Przód”
oraz uczestników
Programu Aktywności Lokalnej i Programu Aktywizacja
i Integracja
w ramach projektu „Aktywność popłaca”.

08.03.2018 r. 1200 – 1700 „Święto
Wszystkich
Kobiet”
Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Świetlica Spotkanie dla wychowanków Świetlicy na temat roli kobiety
we współczesnym świecie.
15.03.2018 r. 1400 – 1600 „Spotkanie z okazji Dnia Mężczyzny” Dzienny
Dom Pomocy Społecznej
DDPS Spotkanie integracyjne
dla uczestników
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej.
21.03.2018 r. 1200 – 1700 „Witaj Wiosno” Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Świetlica Spotkanie dla wychowanków Świetlicy na temat cech charakterystycznych wiosny.