MIESIĘCZNY PLAN IMPREZ I WYDARZEŃ

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

w miesiącu lutym 2018 ROKU

Data Godzina Nazwa Organizator Miejsce Krótki opis
01.02.2018 r. 1200 – 1700 „Bezpieczne zabawy na śniegu
i lodzie”
Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Świetlica Spotkanie dla wychowanków Świetlicy na temat poznania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
13.02.2018 r. 1400 – 1600 „Spotkanie Walentynkowe” Dzienny Dom Pomocy Społecznej DDPS Spotkanie integracyjne
dla uczestników
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej.
14.02.2018 r. 1200 – 1700 „Spotkanie Walentynkowe” Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Świetlica Spotkanie integracyjne dla wychowanków Świetlicy.