MIESIĘCZNY PLAN IMPREZ I WYDARZEŃ

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

w miesiącu styczniu 2017 ROKU

Data Godzina Nazwa Organizator Miejsce Krótki opis
17.01.2017 r. 1400- 1600 „Spotkanie noworoczne” Dzienny Dom Pomocy Społecznej DDPS Uroczyste spotkanie integracyjne dla podopiecznych
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
– przedstawienie planów na rok 2017.
18.01.2017 r. 830- 1330 „Ferie
na Świetlicy”
Świetlica Dziennego Wsparcia dla Dzieci
i Młodzieży
Świetlica Ferie dla wychowanków Świetlicy – ognisko i kulig w Nadleśnictwie Krasnystaw.

20.01.2017 r.

830- 1330 „Dzień Babci
i Dziadka”
Świetlica Dziennego Wsparcia dla Dzieci
i Młodzieży
Świetlica Spotkanie dla wychowanków Świetlicy
- wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku
do dziadków.
21.01.2017 r. 900 - 1400 „Zabawa choinkowa” Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie
MOPS Zabawa choinkowa
dla 80 osobowej grupy dzieci wywodzących się
z rodzin najuboższych
z terenu Krasnegostawu.
24.01.2017 r. 1400 - 1700 „Dzień Babci
i Dziadka”
Dzienny Dom Pomocy Społecznej DDPS Spotkanie z udziałem dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury
w Krasnymstawie
dla podopiecznych Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
.

26 - 27.

01.2017 r.

830- 1330 „Ferie
na Świetlicy”
Świetlica Dziennego Wsparcia dla Dzieci
i Młodzieży
Świetlica Ferie dla wychowanków Świetlicy – warsztaty wykonywania karmników dla ptaków, dokarmianie zwierząt zimą.    
28.01.2017 r. 830- 1330 „Zabawa karnawałowa” Świetlica Dziennego Wsparcia dla Dzieci
i Młodzieży
Świetlica Zabawa karnawałowa
dla wychowanków Świetlicy.