DODATEK ENERGETYCZNY

W związku ze zmianą ustawy z dnia 26 lipca 2013r. Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz. 984) od dnia 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny.
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2016r. (M.P. z 2016r., poz. 411) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r. dla gospodarstwa:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi -11,29 zł miesięcznie
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,68 zł miesięcznie
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,81 zł miesięcznie

Wniosek