15.11.2016r.
Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej.

    Po raz drugi Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krasnymstawie został przyznany Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej za wdrażanie i prowadzenie działań aktywizacyjnych i integracyjnych osób, rodzin i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością lokalną, które są prowadzone od wielu lat przez pracowników socjalnych. Pierwszy Certyfikat za powyższą działalność przyznany był od 2010 - 2015roku.
    W 2015 roku podjęto ponownie starania o przyznanie Certyfikatu Jakości CAL, które zakończyły się sukcesem i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie otrzymał w X 2016r. nowy Certyfikat Jakości CAL, który wyróżnia Ośrodek Pomocy pracą w zakresie organizowania społeczności lokalnej (OSL).
    Centrum Aktywności Lokalne CAL jest organizacją nowego typu otwartą i wrażliwą na zmiany zachodzące w środowisku lokalnym, wsłuchującą się z uwagą w lokalne problemy. Animującą, edukującą i integrująca społeczność lokalną, które przyczyniają się do wzmacnia jej potencjału do rozwoju, współpracując z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin potrzebujących pomocy.

Certyfikat


16.09.2016r.
Wyjazd na Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie.

W dniach 29 – 30 sierpnia 2016 roku pracownicy Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowali dwudniowy wyjazd aktywizacyjno - integracyjny na Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie dla 20 osobowej grupy wsparcia „Twarzą do Życia” wraz z dziećmi w ramach aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

więcej informacji


6.09.2016r.
Akcja "Energetyczny Tornister"

W dniu 24 sierpnia 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie uczestniczył w Akcji "Energetyczny tornister" zorganizowanej przez Polską Grupę Energetyczną Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość.

więcej informacji


8.07.2016r.
Wyjazd w Góry Świętokrzyskie


Sekcja Pomocy Środowiskowej informuje, że w dniach 7 - 8 lipca 2016 roku w ramach realizacji projektu socjalnego "Zwiedzamy kraj" został zorganizowany wyjazd edukacyjno - integracyjny w Góry Świętokrzyskie dla 14 dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin najuboższych, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Celem wyjazdu była:
- szeroko rozumiana integracja dzieci pełnosprawnych z dziećmi niepełnosprawnymi,
- wspólne spędzanie czasu wolnego i wypoczynku w okresie wakacji,
- nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych przez dzieci i młodzież: kolegi, koleżanki, ucznia,
- nauka tolerancji na niepełnosprawność,
- zdobycie wiedzy o otaczającej przyrodzie, historii, kulturze mieszkańców Gór Świętokrzyskich,
- podniesienie poczucia własnej wartości i samooceny wśród dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej,
- budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej.

więcej informacji


28.06.2016r.
Wycieczka na ognisko integracyjne do Nadleśnictwa Krasnystaw- Jaślików wraz z Programem Profilaktycznym "Ruch to zdrowie" w Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

Ciepłe czewcowe słońce oraz rozpoczęcie wakacji skłoniło wychowanków i wychowawców naszej Świetlicy do zorganizowania wycieczki w dniu 28 czerwca na ognisko integracyjne do Nadleśnictwa Krasnystaw- Jaślików. Wyjątkowo piękna pogoda sprzyjała opowieściom o zainteresowaniach i swoich pasjach, a przede wszystkim wspólnej zabawie oraz pieczeniu kiełbasek przy ognisku. Nie obyło się bez gry w piłkę, różnego rodzaju konkurencji m.in. tor przeszkód (wyścig z jajkiem na łyżce, skoki w worku, na skakance, rzut do celu, przejście z woreczkiem na głowie), gra w badmintona, przeciaganie liny, zabawy z chustą animacyjną czy zabawy z piłką, ponieważ ognisko połączone było z Programem Profilaktycznym "Ruch to zdrowie"- promujący zdrową, twórcza i aktywną formę sportowo -rekreacyjną.

więcej informacji


16.06.2016r.
Wycieczka na trasie Zamość - Zwierzyniec - Krasnobród

     Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w dniach 15 - 16 czerwca 2016 roku zorganizowana wycieczkę na trasie Zamość - Zwierzyniec - Krasnobród dla 14 osobowej grupy wsparcia "Krok w przód".      Celem wyjazdu było: poznanie krajobrazu, obiektów zabytkowych i religijnych oraz dorobku kulturalnego Zamościa, Zwierzyńca i Krasnobrodu, oderwanie się od problemów życia codziennego, wypoczynek na świeżym powietrzu, integracja i aktywizacja uczestników wycieczki. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 08.00 wyjazdem z Krasnegostawu do Zamościa.
     W Zamościu spotkaliśmy się z przewodnikiem i od godz. 9.00 do 14.00 zwiedziliśmy Ratusz, Kamienice Ormiańskie, Rynek Solny, Rynek Wodny, Muzeum Zamojskie - Prochownię, Trasę Turystyczną Bastion VII - Nadszaniec z tarasem widokowym.

więcej informacji


11.06.2016r.
Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka


     Dnia 11 czerwca 2016 roku w ogrodach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany dla dzieci wywodzących się z rodzion zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla dzieci niepełnosprawnych.
      W spotkaniu uczestniczyli najmłodsi podopieczni Ośrodka wraz z rodzicami i rodzeństwem oraz zaproszeni goście w osobach Pani Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu, Pan Edward Kawęcki - Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw, Pani Alicja Grabiec - Pełnomocnik Burmistrza do spraw uzależnień, Pan Waldemar Fedorowicz - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie oraz Pani Ewa Jastrzębska kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej. Imprezę otworzyła Burmistrz Krasnegostawu - Hanna Mazurkiewicz wraz z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Mariuszem Antoniakiem, życząc wszystkim uczestnikom miłej i niezapomnianej imprezy.

więcej informacji


20.05.2016r.
Majówka

Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w dniu 20.05.2016 r. zorganizowała spotkanie integracyjne „Majówka” dla uczestników grupy wsparcia "Krok w przód". Impreza odbyła się na terenie lokalu „Margerita” w Krasnymstawie gdzie siedząc przy stolikach pod parasolami uczestniczki grupy wsparcia zjadły zapiekanki i korzystały z uroków spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu miło spędzając czas przy wspólnych rozmowach. W spotkaniu udział wzięli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pani Agnieszka Kowalczyk i Regina Hałas.


6.04.2016r.

W dniu 6 kwietnia 2016 roku Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowała spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych dla uczestniczek grupy wsparcia ,,Razem łatwiej".

więcej informacji


31.03.2016r.

W dniu 31 marca 2016 roku Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowała spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych dla uczestniczek grupy samopomocowej "Twarzą do życia".

więcej informacji


18.03.2016r.
Spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych

W dniu 18.03.2016 roku Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowała spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych dla uczestników grupy wsparcia "Krok w przód". W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pan Mariusz Antoniak, Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Jastrzębska oraz pracownicy socjalni: Pani Agnieszka Kowalczyk i Pani Regina Hałas. Czas spotkania upłynął przy stole zastawionym potrawami wielkanocnymi. Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi oraz o przygotowaniach do świąt we własnych domach.

więcej informacji


11.03.2016r.
"Dzień Kobiet"

W dniu 11.03.2016 roku Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowała spotkanie integracyjne z okazji "Dnia Kobiet" dla uczestników grupy wsparcia "Krok w przód". W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pan Mariusz Antoniak, Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Pani Ewa Jastrzębska oraz pracownicy socjalni: Pani Regina Hałas i Pani Agnieszka Kowalczyk. Uczestniczki spotkania z okazji "Dnia Kobiet" otrzymały róże, integrowały się przy słodkim poczęstunku. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze


10.03.2016r.
"Dzień Kobiet"

W dniu 10 marca 2016 roku Sekcja Pomocy Środowisowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowała spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet uczestniczek grupy samopomocowej "Twarzą do życia". Panie zostały poczęstowane ciastem i własnoręcznie przygotowanymi kanapkami, kawą i herbatę. Każda z pań otrzymała symboliczny podarunek w postaci czekolady. Uczestniczki wspominały spotkania, które szczególnie utknęły im w pamięci. Spotkanie integracyjne upłynęło w miłej i przyjemnej atmosferze.


09.03.2016r.
"Dzień Kobiet"

W dniu 09.03.2016 roku Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowała spotkanie integracyjne z okazji " Dnia Kobiet'' dla uczestniczek grupy wsparcia "Razem Łatwiej". W spotkaniu uczestniczyła Pani Ewa Jastrzębska Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie oraz pracownicy socjalni Pani Agnieszka Piłat i Pani Anna Pudło. Uczestniczki spotkania zostały poczęstowane ciastem, kawą i herbatą, każda z pań otrzymała tulipana. W czasie spotkania rozmawiały o zmianach jakie zaszły w ich życiu dzięki uczestnictwu w grupie wsparcia.


30.01.2016r.
"Zabawa Choinkowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

W dniu 30.01.2016 roku Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowana zabawę choinkowa dla 70 dzieci wywodzących się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Krasnegostawu. W spotkaniu uczestniczyli najmłodsi podopieczni Ośrodka wraz z rodzicami i rodzeństwem. Imprezę rozpoczęła Pani Ewa Jastrzębska - Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej witając dzieci z opiekunami oraz zaproszonych gości, Pana Roberta Kościuka - z-cę Burmistrza Krasnegostawu, Pana Edwarda Kawęckiego - Przewodniczącego Rady Miasta Krasnystaw oraz Panią Alicję Grabiec - Przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnymstawie.

więcej informacji