18.12.2015r.

Spotkanie Wigilijne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie


      Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w dniu 18 grudnia 2015 roku zorganizowała spotkanie wigilijne dla 90 osób.
      W spotkaniu udział wzięły uczestniczki wraz z dziećmi: grupy wparcia "Krok w przód" i "Razem łatwiej", grupy samopomocowej "Twarzą do życia" oraz wychowanków Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży wraz z rodzicami.
W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście w osobach:
1. Pani Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu.
2. Pan Edward Kawęcki - Przewodniczący Rady Miasta.
3. Ks. Prałat Piotr Kimak.
4. Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
5. Pani Bożenna Pachla - Kierownik środowiskowego Domu Samopomocy w Krasnymstawie. oraz kadra kierownicza MOPS i pracownicy socjalni. Spotkanie rozpoczął Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor MOPS, który powitał zebranych oraz złożył najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Do życzeń dołączyła się także Pani Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu, która życzyła uczestnikom spotkania zdrowych, spokojnych świąt dla całych rodzin. Następnie ksiądz prałat Piotr Kimak zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy oraz dzielenia się opłatkiem.

08.12.2015r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie poprzez Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej uczestniczy w mechanizmie "Administrowania rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży" Agencji Rynku Rolnego. Dzięki uznaniu stowarzyszenia za organizację charytatywną Ośrodek ma możliwość bezpłatnego otrzymywania i dystrybucji owoców i warzyw wśród osób, których prawo do otrzymywania pomocy społecznej jest uznane w prawie krajowym. Od początku 2015 roku beneficjenci krasnostawskiego MOPSu otrzymali ponad 9 ton jabłek, zaś w grudniu tego roku kolejne 10 ton jabłek oraz 5 ton marchwi trafi do najbardziej potrzebujących. Kolejna planowana dystrybucja jabłek po 17 grudnia 2015r.

02.12.2015r.

Akcja "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

     Dnia 29 listopada 2015 roku w godz. 10.00 - 14.00 na terenie Krasnegostawu odbyła się Ogólnopolska Akcja Charytatywna "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" pod patronatem Radia Lublin. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie po raz 23 czynnie włączył się w przedsięwzięcie organizując wielką uliczną zbiórkę darów rzeczowych. Na terenie miasta znajdowało się 5 punktów stałych oznaczonych symbolami akcji mieszczących się w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 9, sklepie "Aldik", ul. Okrzei 12, sklepie "Biedronka", ul. PCK 7, sklepie "Biedronka", ul. Nieczaja 2 oraz sklepie "Biedronka", ul. Zakręcie 2F. Ustalone były również 3 punkty ruchome mieszczące się na: parkingu przy skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Chmielnej, pasażu handlowym przy ul. Okrzei oraz parkingu przy ul. PCK obok sklepu " Malinka".
     Wszystkie ww. punkty obsługiwane były przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, wolontariuszy "Biura Wolontariatu" działającego w tut. Ośrodku, młodych wolontariuszy z II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Krasnymstawie oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Krasnymstawie. Do obsługi czynnie włączyła się również Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna w Krasnymstawie, Ochotnicza Straż Pożarna Zastawie oraz Krakowskie Przedmieście. Łącznie w zbiórce uczestniczyło 78 wolontariuszy. W zbiórce uczestniczył również Sekretarz Miasta Krasnystaw - Krzysztof Gałan.
     Tegoroczna akcja cieszyła się zainteresowaniem i ofiarnością społeczeństwa. Każdy z ofiarodawców otrzymał logo akcji przedstawiające obraz uśmiechniętego słoneczka. Zgodnie z Regulaminem Akcji wszystkie zebrane dary tj.: odzież, obuwie, zabawki, książki , środki czystości i higieny osobistej, słodycze oraz produkty spożywcze długoterminowe (łącznie 729,36 kg.) zostaną przekazane za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla dzieci wywodzących się z rodzin najuboższych i potrzebujących wsparcia z terenu Krasnegostawu. Natomiast artykuły żywnościowe przekazane zostaną w postaci paczek żywnościowych na Święta Bożego Narodzenia. Zakończenie przedsięwzięcia odbyło się w Sztabie Akcji gdzie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Mariusz Antoniak, oraz Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej - Ewa Jastrzębska złożyli wszystkim osobom uczestniczącym i pomagającym w zbiórce darów serdeczne podziękowania.

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy włączyli się
w Dzieło Pomocy Dzieciom i ofiarowali dary


27.11.2015r.

List gratulacyjny


27.11.2015r.

Spotkanie andrzejkowe dla grupy wsparcia "Krok w Przód"

W dniu 27 listopada 2015 roku Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowała spotkanie integracyjne z okazji Andrzejek dla uczestników grupy wsparcia "Krok w przód". Celem spotkania była integracja uczestników grupy wsparcia i oderwanie się od problemów dnia codziennego. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pan Mariusz Antoniak, Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Pani Ewa Jastrzębska i pracownicy socjalni Pani Agnieszka Kowalczyk i Pani Regina Hałas. Czas zabawy andrzejkowej upłynął na wesołych rozmowach. Uczestnicy spotkania biesiadowali spożywając ciasta, cukierki i owoce.26.11.2015r.

Spotkanie andrzejkowe dla grupy samopomocowej "Twarzą do życia"

W dniu 26 listopada 2015 roku Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowała spotkanie integracyjne dla uczestniczek grupy samopomocowej "Twarzą do życia" wraz z ich otoczeniem. Spotkanie z okazji Andrzejek odbyło się w atmosferze wróżb i magii. Pozwoliło oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. Uczestniczki spotkania we własnym zakresie przygotowały posiłek towarzyszący spotkaniu.
Andrzejki były wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie okazaniem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych.

25.11.2015r.

Spotkanie Andrzejkowe dla grupy wsparcia "Razem łatwiej"

W dniu 25 listopada 2015 roku Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowała spotkanie andrzejkowe uczestniczek grupy wsparcia "Razem łatwiej''. W spotkaniu uczestniczył Pan Mariusz Antoniak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, Pani Ewa Jastrzębska Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej, Pani Monika Sawa Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej, pracownicy socjalni Pani Agnieszka Piłat i Pani Anna Pudło. Celem spotkania była integracja społeczna uczestniczek oraz kultywowanie tradycji i obyczajów. Uczestniczki na spotkanie przyszły z dziećmi, poczęstowani zostali słodyczami, herbatą i kawą. W czasie spotkania rozmawiały o zmianach jakie zaszły w ich życiu dzięki uczestnictwu w grupie wsparcia. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.


30.09.2015r.

"Święto Pieczonego Ziemniaka"

Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w dniu 30 września 2015 roku zorganizowała spotkanie okolicznościowe " Święto Pieczonego Ziemniaka" dla uczestniczek grupy wsparcia " Razem łatwiej". W spotkaniu uczestniczyli Pani Ewa Jastrzębska Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej, Pani Monika Sawa Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz pracownicy socjalni Pani Agnieszka Piłat i Anna Pudło.

Więcej informacji pdf

24.08.2015r.

"Trzydniowa wycieczka do Krasnobrodu"


     Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w dniach 24 - 26.08.2015 roku zorganizowała trzydniową wycieczkę integracyjną do Krasnobrodu. W wycieczce wzięło udział 24 osoby, tj. 10 uczestniczek grupy samopomocowej "Twarzą do życia" oraz ich otoczenie tj. 13 dzieci. Celem wycieczki była integracja i aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapoznanie się z przyrodą i historią Roztocza oraz aktywny wypoczynek na łonie natury. Pierwszego dnia odbyła się piesza wycieczka na Bukową Górę, która jest jednym z piękniejszych punktów widokowych na Roztoczu, znajduje się tam także zbudowany z polnych głazów pomnik poświęcony pamięci leśników poległych w czasie II wojny światowej. Trasą przy Stawach Echo weszliśmy na drewniany chodnik, który prowadził do platformy widokowej i plaży skąd podziwialiśmy krajobraz z charakterystyczną szachownicą roztoczańskich pól oraz piękną panoramę Stawów Echo - ostoję ptactwa wodnego i konika polskiego, którego niestety nie udało nam się wypatrzeć.

Więcej informacji pdf

20.06.2015r.

"WYJAZD AKTYWIZACYJNO - KULTURALNY W BIESZCZADY"


W dniach od 17 do19 czerwca 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizował wycieczkę w Bieszczady dla uczestniczek grupy wsparcia "Razem łatwiej". Celem wyjazdu było oderwanie się od problemów życia codziennego, poznanie polskiej przyrody i dorobku historyczno - kulturowego Bieszczad. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Ogród Biblijny w Myczkowcach, przewodniczka ciekawie opowiadała o historii powstania ogrodu. Następnie spacerowaliśmy po zaporze wodnej w Myczkowcach. Po czym udaliśmy się na rejs po jeziorze solińskim i punkt widokowy w Polańczyku Zdrój. Odwiedziliśmy także muzeum Bojków i cerkiew z ikonostasem w Czarnej.Więcej informacji pdf

13.06.2015r.

"Dzień Dziecka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"


W dniu 13 czerwca 2015 roku w ogrodach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany dla dzieci wywodzących się z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla dzieci niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli najmłodsi podopieczni Ośrodka wraz z rodzicami i rodzeństwem. Imprezę otworzył Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Mariusz Antoniak życząc wszystkim uczestnikom miłej i niezapomnianej imprezy. Podczas imprezy uczestnicy wzięli czynny udział w grach i zabawach organizowanych przez Dywizjon LKS. Ponadto dzieci mogły obejrzeć spektakl, w którym wykorzystano postacie Wilka i Zająca ze znanego i popularnego rosyjskiego filmu animowanego. W trzech zabawnych epizodach Zając występujący, jako właściciel restauracji, dentysta i policjant, spotyka się z Wilkiem. Pełen komicznych sytuacji i humoru spektakl rozśmieszał, a zarazem uczył dzieci odpowiednich zachowań w konkretnych sytuacjach życiowych. Dzieci miały możliwość zagrania różnych epizodów, tworząc z aktorami wspaniałe widowisko.

Więcej informacji pdf

29.05.2015r.

„Dzień Matki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”


W dniu 29 maja 2015 roku uczestnik grupy wsparcia "Krok w przód" uczestniczyły w spotkaniu integracyjnym pn. "Majówka". Impreza odbyła się na terenie lokalu „Margerita” w Krasnymstawie. Uczestniczki korzystały z uroków spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w towarzystwie własnym jak i osób, korzystających w tym samym czasie z usług „Margerity” będących uczestnikami "Dni Krasnegostawu".Więcej informacji pdf

28.05.2015r.

"Dzień Matki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"


W dniu 28 maja 2015 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Dnia Matki. W spotkaniu udział wzięło 11 uczestniczek grupy samopomocowej "Twarzą do życia". W tym szczególnym dniu uczestniczki spotkania wspominały otrzymane od dzieci laurki, kwiaty oraz różnego rodzaju prezenty. To święto miało na celu okazanie matkom szacunku, miłości, podziękowania za trud włożony w wychowanie.Więcej informacji pdf

09.04.2015r.

"Spotkanie Wielkanocne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

W dniu 9 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie wielkanocne uczestniczek grupy samopomocowej "Twarzą do życia". Pan Mariusz Antoniak Dyrektor MOPS życzył zebranym, aby święta były okresem spokoju i odpoczynku od codziennych trudów. Uczestnicy spotkania wraz z pracownikami socjalnymi Panią Elżbietą Stępniak i Panią Agnieszką Talarowską, Kierownikiem Sekcji Pomocy Środowiskowej Panią Ewą Jastrzębską oraz Panem Dyrektorem tradycyjnie podzielili się jajkiem wielkanocnym.

Więcej informacji pdf


08.04.2015r.

"Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych"

W dniu 08 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych dla uczestniczek grupy wsparcia "Razem Łatwiej". W spotkaniu uczestniczył Pan Mariusz Antoniak Dyrektor MOPS, Pani Ewa Jastrzębska Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej, Pani Monika Sawa Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz pracownicy socjalni Pani Agnieszka Piłat i Pani Anna Pudło. Celem spotkania była integracja społeczna uczestniczek oraz kultywowanie tradycji i obyczajów. Uczestniczki na spotkanie przyszły z dziećmi, poczęstowanie zostały potrawami wielkanocnymi, ciastem, herbatą i kawą. W czasie spotkania rozmawiały na temat tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi.


Więcej informacji pdf

28.03.2015r.

„Spotkanie Wielkanocne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”

W dniu 27 marca 2015 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych dla uczestników grupy wsparcia „Krok w przód”. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Mariusz Antoniak, Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Ewa Jastrzębska i pracownicy socjalni: Agnieszka Kowalczyk i Regina Hałas.11.03.2015r.

"Dzień Kobiet"

W dniu 11 marca 2015 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji "Dnia Kobiet" dla uczestniczek grupy wsparcia "Razem Łatwiej". W spotkaniu uczestniczyła Pani Monika Sawa Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej, Pani Ewa Jastrzębska Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej oraz pracownicy socjalni Pani Agnieszka Piłat i Pani Anna Pudło. Uczestniczki spotkania zostały poczęstowane ciastem, kawą i herbatą, każda z pań otrzymała tulipana. W czasie spotkania rozmawiały o zmianach jakie zaszły w ich życiu dzięki uczestnictwu w grupie wsparcia.więcej informacji.pdf

06.03.2015r.

"Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

Dnia 06 marca 2015 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Kobiet” dla uczestniczek grupy wsparcia "Krok w przód".

więcej informacji.pdf

05.03.2015r.

"Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

Dnia 5 marca 2015 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu udział wzięło 12 uczestniczek grupy samopomocowej "Twarzą do życia". W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Mariusz Antoniak, Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej - Ewa Jastrzębska, Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej - Monika Sawa oraz pracownicy socjalni: Elżbieta Stępniak i Agnieszka Talarowska.

więcej informacji.pdf