27.11.2014r.

Spotkanie Andrzejkowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

Dnia 27 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne uczestniczek grupy samopomocowej "Twarzą do życia" wraz z ich otoczeniem. Spotkanie z okazji Andrzejek odbyło się w atmosferze wróżb i magii, pozwoliło oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. Uczestniczki spotkania we własnym zakresie przygotowały posiłek serwowany w trakcie spotkania.

więcej informacji.pdf


25.11.2014r.

Spotkanie Andrzejkowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

Dnia 25 listopada 2014 roku odbyło się "Spotkanie Andrzejkowe" uczestniczek grupy wsparcia "Razem Łatwiej"

więcej informacji.pdf


19.09.2014r.

"Wycieczka do Lublina"

W dniu 19 października 2014 roku zorganizowano wycieczkę do Lublina dla 16 osobowej grupy dzieci korzystających ze wsparcia psychologicznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

więcej informacji.pdf


13-14.10.2014r.

"WYJAZD AKTYWIZACYJNO - KULTURALNY DO WARSZAWY"

W dniach 13 - 14 października 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizował wycieczkę do Warszawy dla uczestniczek grupy wsparcia "Razem łatwiej". Celem wyjazdu było oderwanie się od problemów życia codziennego oraz poznanie dorobku historyczno - kulturowego Warszawy.
więcej informacji.pdf


01.10.2014r.

"Poradnictwo specjalistyczne"

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. zostanie zorganizowane poradnictwo specjalistyczne dla 11 osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
      Powyższe osoby brały udział w spotkaniu ze specjalistami w Miejskim Zespole Interdyscyplinarnym, w ramach prowadzonej procedury "Niebieskiej Karty".
      Poradnictwa specjalistycznego w miejscu zamieszkania udzielać będzie pedagog, wieloletni członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i były członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.
      Środki na realizację powyższego zadania zostaną zabezpieczone z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnystaw.


01.10.2014r.

"Poradnictwo psychologiczne"

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. zostanie zorganizowane poradnictwo psychologiczne dla 15 osobowej grupy dzieci
i młodzieży wychowującej się w rodzinach z problemem alkoholowym oraz niezaradnych w sprawach opiekuńczo - wychowawczych.
      Poradnictwo odbywać się będzie w formie porad grupowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dla 13 dzieci oraz w formie porad indywidualnych w miejscu zamieszkania dla 3 dzieci.
      Poradnictwa psychologicznego udzielać będzie psycholog, której dobrze znana jest praca z dziećmi i młodzieżą.
     Środki na realizację powyższego zadania zostaną zabezpieczone z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnystaw.


10-11.07.2014r.

"Wycieczka do Warszawy"

W dniach 10 - 11 lipca 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizował wycieczkę do Warszawy dla 14 osobowej grupy dzieci niepełnosprawnych. Głównym celem wycieczki było poznanie stolicy, historii i genezy zwiedzanych miejsc oraz zapoznanie z cennymi obiektami przyrodniczymi. więcej informacji.pdf

26.09.2014r.

"Święto Pieczonego Ziemniakaw Miejski Ośrodku Pomocy Społecznejw Krasnymstawie"

W dniu 26.09.2014 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie integracyjne z okazji ,,Święta pieczonego ziemniaka" dla 20 uczestników grupy wsparcia ,,Krok w przód". Z uwagi na deszczową pogodę impreza odbyła się w sali posiedzeń tut Ośrodka. Uczestnicy spotkania zostali poczęstowani pieczonymi ziemniakami, kiełbaskami. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku.
więcej informacji.pdf


26.06.2014r.

"Spotkanie Grupy Obywatelskiej"

W dniu 26.06.2014 roku zorganizowano spotkanie grupy obywatelskiej dla osób niepracujących z terenu Miasta Krasnystaw tj. bezrobotnych, poszukujących pracy, aby mogły podjąć działania zmierzające do poprawy swojej trudnej sytuacji życiowej.

więcej informacji.pdf


14.06.2014r.

"Festyn Rodzinny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

Dnia 14 czerwca 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizował Festyn Rodzinny pod hasłem "Z rodziną najlepiej".

więcej informacji.pdf


3-4.06.2014r.

„Wycieczka na trasie Bochnia – Częstochowa”

W dniach 03 - 04.06.2014 roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowali dwudniową wycieczkę na trasie Bochnia - Częstochowa dla 14 osobowej grupy wsparcia "Krok w Przód"..

więcej informacji.pdf


24.04.2014r.

"Spotkanie Wielkanocne"

W dniu 16 kwietnia 2014 roku odbyło się "Spotkanie Wielkanocne" uczestniczek grupy wsparcia "Razem Łatwiej".
Spotkanie Wielkanocne.pdf


11.04.2014r.

"Spotkanie Wielkanocne"

W dniu 11 kwietnia 2014 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych dla uczestników grupy wsparcia "Krok w przód".
Wielkanocna zbiórka żywności.pdf

14.03.2014r.

"Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej"

Dnia 14 marca 2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Kobiet” dla uczestników grupy wsparcia „Krok w przód”. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Mariusz Antoniak, Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej - Monika Sawa, Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej - Ewa Jastrzębska oraz pracownicy socjalni: Regina Hałas i Agnieszka Kowalczyk. Uczestniczki spotkania z okazji „Dnia Kobiet” otrzymały tulipany, następnie biesiadowały spożywając owoce i ciasta przy stole, do którego same przygotowały nakrycia.

Dzień Kobiet.pdf


13.03.2014r.

"Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej"

Dnia 13 marca 2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu wzięło udział 12 uczestniczek grupy samopomocowej "Twarzą do życia". Na spotkanie została zaproszona Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej - Ewa Jastrzębska.

Dzień Kobiet.pdf


12.03.2014r.

"Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej"

Dnia 12 marca 2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji "Dnia Kobiet'' dla uczestniczek grupy wsparcia " Razem Łatwiej''.

Dzień Kobiet.pdf


25.01.2014r.

Zabawa Choinkowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

W dniu 25 stycznia 2014 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowano po raz kolejny zabawę choinkową dla 85 osobowej grupy dzieci wywodzących się z rodzin najuboższych z terenu Krasnegostawu przy wsparciu finansowym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnymstawie oraz lokalnych sponsorów.
Zabawa choinkowa.pdf